What you need…

Služby sú určené:

. pre domácich ako aj zahraničných investorov, realitné fondy a developerov, ktorí nemajú silné lokálne tímy zabezpečujúce riadenie projektov a procesy controllingu a monitoringu pre svoje existujúce a plánované projekty
. pre investorov hľadajúcich investičné príležitosti
. pre spoločnosti, ktoré majú záujem o čo najlepšie podmienky bankového financovania svojich nových projektov alebo reštrukturalizáciu existujúcich úverov
. pre spoločnosti hľadajúce investorov alebo investičných partnerov pre svoje projekty
. pre finančné inštitúcie požadujúce odborné analýzy, stanoviská a posudky
. pre individuálnych klientov, ktorí chcú realizovať svoje investičné zámery (rodinné domy, polyfunkčné bytové domy, logistické a skladové priestory, obchodné centrá)

Projekčná a inžinierska činnosť:

. zmena územného plánu
. vypracovanie architektonickej štúdie
. vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie,  realizačnej dokumentácie a projektu skutkového vyhotovenia
. zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
. zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia

Realizácia na kľúč:

. tendrovanie Zmluvy o dielo s generálnym dodávateľom
. realizácia výstavby
. zabezpečenie činnosti autorizovaného stavebného dozoru
. monitoring počas výstavby a reporting financujúcej banke / partnerovi
. uvedenie objektu do prevádzky, účasť na skúšobnej prevádzke a zaškolenie personálu
. post-kolaudačný servis, záručné opravy a garancie

Výhody:

. dôkladná znalosť slovenského realitného, IT a finančného trhu, jeho hráčov a jeho špecifík
. dlhoročné skúsenosti na realitnom a finančnom trhu so silnými referenciami
. na mieru šité riešenia umožňujúce maximalizáciu hodnôt (schopnosť ponúknuť plnohodnotné riešenia alebo podporu v špecifických oblastiach)
. osobné kontakty a skúsenosti zo spolupráce s významnými domácimi a zahraničnými investormi, fondmi, developermi a bankami
. dlhoročná prax v oblasti investičných a developerských projektov
. skvelé portfólio a profesionálna výbava v rámci trhu a konkurencie