What we did…

. IBV Dunajská Lužná – permitting a development 10 stavebných parciel
. vypracovanie feasibility study & business cases / podnikateľských zámerov pre lokálnych aj medzinárodných realitných investorov pre projekty v SR
. akvizícia a inžiniering IBV Vinohrady Rača (Bratislava III) – projekcia infraštruktúry pre 5 stavebných parciel
. uzavretie nájomných zmlúv na plochu NLA cca. 9.500 m2 retail priestory shopping mall v Košiciach
. sprostredkovanie akvizície  a  management predprojektovej fázy  fotovoltaickej elektrárne vo Veľkom Krtíši. finančné analýzy, nastavenie cash flow a financovania výstavby dvoch najväčších mix-used shopping-office-residential-hotel projektov   v Bratislave

. IBV Chorvatsky Grob – permitting a development 32 stavebných parciel, rodinných domov a bytov