What we did…

. IBV Dunajská Lužná – projekcia, inžiniering a realizácia pre 10 stavebných parciel
. vypracovanie feasibility study & business cases / podnikateľských zámerov pre lokálnych aj medzinárodných realitných investorov pre projekty v SR
. akvizícia a inžiniering IBV Vinohrady Rača (Bratislava III) – projekcia infraštruktúry pre 5 stavebných parciel, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
. uzavretie nájomných zmlúv na plochu NLA cca. 9.500 m2 retail priestory shopping mall v Košiciach SR
. sprostredkovanie akvizície  a  management predprojektovej fázy, následne management výstavba fotovoltaickej elektrárne vo Veľkom Krtíši – business plán a feasibility study, management externého financovania projektu.
. finančné analýzy, nastavenie cash flow a financovania výstavby dvoch najväčších mix-used shopping-office-residential & hotel projektov   v Bratislave
. projekčná, inžinierska a realizačná developerská rezidenčná činnosť: www.vlastny-dom.sk

Spolupracujúce spoločnosti:

. Colliers , CBRE, C&W
. financujúce banky: Tatra banka, Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľna, Československá obchodná banka,  a iné zahraničné bankové domy
. Gleeds, ENG2, Gardiner & Theobald
. tuzemské a zahraničné architektonické kancelárie
. E-dome s.r.o.

Rozpracované projekty:

. projekcia a výstavba rodinných domov na Čiernej  Vode, Chorvátsky Grob
. infraštruktúra Rača, Bratislava (Vinohrady)
. infraštruktúra v Jelke (rekreačná – chatová oblasť)
. infraštruktúra a výstavba rodinných domov v Tomášove (IBV)
. akvizícia a rekonštrukcia logistických-skladových priestorov, Trnava
. infraštruktúra pre IBV, výstavba rodinných, bytových domov a stavieb zmiešanej funkcie, Chorvátsky Grob
. priebežné business plány a feasibility study pre nové developerské green field  projekty