What we will…

Ponúkame vypracovanie rezidenčných projektov (bytové a rodinné domy), ako aj projekciu inžinierskych sietí vo všetkých projekčných stupňoch:

. štúdia / projekt pre územné konanie
. projekt pre stavebné povolenie
. realizačný projekt (príp. zmena stavby pred dokončením)
. projekt skutkového vyhotovenia

Spolupracujeme so zmluvnými expertmi. Garantujeme kvalitné dodanie či už stavby na kľúč, alebo ktoréhokoľvek zvoleného stupňa projekčnej činnosti a samozrejme aj realizáciu s generálnym zhotoviteľom na kľúč.

Všetko o projektoch

Naše projekty spĺňajú platné stavebné STN Slovenskej Republiky. Poskytujeme aj spoluprácu pri certifikácii projektov LEED alebo BREEM.

Čo obsahuje projekt?

Kompletná projektová dokumentácia obsahuje 4 exempláre architektonickej – stavebnej časti riešenia projektu. Každý z nich sa skladá z prináležiacich profesií: architektonického, statického riešenia, vnútorných inštalácií vody a kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia a elektrických inštalácií, vrátane všetkých potrebných revíznych správ.

Projektové zmeny

Aby ste mohli prispôsobiť projekt vlastným potrebám a podmienkam pozemku je možné robiť zmeny. V takom prípade VBD Invest s.r.o.,  vystavuje písomnú zhodu s vami odsúhlaseným protokolom, čo následne, architekt flexibilne zapracuje do projektovej dokumentácie, akceptovateľnej pre príslušný stavebný úrad.

Originalita projektu domu

Výberom originálneho projektu VBD Invest s.r.o., dostanete:
. záruku bezproblémovej realizácie projektu
. záruku o spracovaní technickej dokumentácie projektu architektonického a stavebného riešenia v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001
. kvalitné a spoľahlivé služby vrátane zákonom stanovenej garančnej doby a servisu po kolaudácii.