What we do…

Spoločnosť VBD Invest s. r. o., vznikla v roku 2010. Poslaním podnikateľských aktivít spoločnosti VBD Invest s.r.o., je koordinovať finančné toky medzi jednotlivými fázami projektu a realizácie. Primárnou činnosťou managementu je riadenie projektov počas všetkých štádií ich životnosti. Garanciou kvality činnosti  spoločnosti VBD Invest s.r.o., je vysoká odborná úroveň a profesionálny prístup.  Management spoločnosti tvorí tím skúsených odborníkov s jedinečným know-how v oblasti  investičného bankovníctva, public relations, projektového financovania a building developmentu.

Management spoločnosti

Ing. Peter Schmidt, MSc. – CEO & CFO spoločnosti

Management spoločnosti dopĺňa skupina nezávislých projektových manažérov a poradcov

. Ing. Jozef Šoltés – IT project support
Ing. Henrich Šefčík – construction specialist
bora architekti s.r.o. - hlavný architekt

Spoločnosť progresívne hľadá, spracúva a posudzuje potenciálne investície na trhu nehnuteľností. Vybrané projekty následne realizuje a manažuje, čo znamená, že spoločnosť zodpovedá za komplexnú realizáciu investičného zámeru. VBD Invest s.r.o. sa v rámci developerských projektov zaoberá i sprostredkovateľskou činnosťou pre domácu a zahraničnú klientelu.